Prohlášení o ochraně osobních údajů

V platnosti od: 25. května 2018

Vaše soukromí je pro společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. důležité. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás chceme informovat o tom, jakým způsobem shromažďujeme, využíváme, sdílíme a ukládáme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny weby, aplikace a produkty, u kterých je uvedeno. Pokud web, aplikace nebo produkt VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. odkazuje na jiné prohlášení o ochraně osobních údajů, pak se na používání tohoto webu, aplikace či produktu vztahuje prohlášení z uvedeného odkazu.

Chcete-li se seznámit s konkrétní částí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, níže naleznete osnovu s jednotlivými body:

 • Shromažďování a využívání osobních údajů společností VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.
 • Společnosti, s nimiž společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. může vaše osobní údaje sdílet 
 • Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. ohledně sdílení vašich osobních údajů 
 • Soubory cookie a další technologie 
 • Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran 
 • Zabezpečení 
 • Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence 
 • Zásady týkající se dětí 
 • Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů 
 • Uchovávání osobních údajů 
 • Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

1. Shromažďování a využívání osobních údajů společností VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Osobními údaji rozumíme údaje, které mohou samy o sobě nebo v kombinaci s jinými získanými údaji identifikovat konkrétního člověka. Pokud s osobními údaji zkombinujeme další údaje (takové, které samy o sobě nemohou jednotlivce identifikovat), zacházíme s takto spojenými informacemi jako s osobními údaji.

1.1 Vytvoření účtu u firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Když si vytvoříte účet na webu nebo v mobilní aplikaci VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., žádáme vás o zadání určitých osobních údajů, například e-mailové adresy či jména. Pokud nechcete, nemusíte uvádět celé jméno. Uvedenou e-mailovou adresu budete společně s heslem používat pro přihlášení ke svému účtu. Váš účet a celá registrace je chráněna heslem. Vaše jméno používáme k ověření účtu, když kontaktujete zákaznickou podporu.

1.2 Přihlášení k účtu u firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě

K účtu u firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. se můžete přihlašovat i prostřednictvím přihlašovacích údajů z vašeho účtu na sociální síti (například Facebook). Pokud tuto možnost zvolíte, pak budete při prvním přihlášení k účtu u firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. prostřednictvím přihlašovacích údajů ze sociální sítě požádáni o potvrzení souhlasu, zda může poskytovatel služeb dané sociální sítě předat společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. určité údaje, například vaše jméno, e-mailovou adresu, profilový obrázek, příspěvky, komentáře a další údaje týkající se vašeho účtu na sociální síti.

Tyto informace jsou společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. k dispozici jen kvůli tomu, že je tak nastaven přihlašovací systém sociální sítě; společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. z nich ale použije pouze vaši e-mailovou adresu. E-mailovou adresu ze sociální sítě vloží společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. do vašeho účtu. Pokud byste se v budoucnu nechtěli přihlašovat prostřednictvím sociální sítě, můžete používat tuto e-mailovou adresu.

Jestliže si nepřejete, aby sociální síť tyto údaje se společností VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. sdílela, nepoužívejte k přihlašování k účtu VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. přihlašovací údaje ze sociální sítě, ale vytvořte si konkrétní přihlašovací údaje pro účet VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

1.3 Nákup produktů na webu společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Když si zakoupíte produkt na webu VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.  od vás získá určité osobní údaje, například jméno, adresu nebo telefonní číslo. Tyto údaje slouží ke zpracování a realizaci vaší objednávky. Údaje z vaší platební karty nesledujeme a neukládáme. Pokud při nákupu na webu VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. použijete platební kartu, údaje z této platební karty zpracovává nezávislá společnost Global Payments Europe s.r.o. Doporučujeme, abyste si zásady bezpečnosti společnosti Global Payments Europe s.r.o. důkladně prostudovali.

1.4 Komunikace se společností VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Když kontaktujete naši zákaznickou podporu (e-mailem, telefonicky nebo osobně), můžeme shromažďovat další osobní údaje, například jméno, e-mailovou adresu nebo preferovaný způsob komunikace, a také informace o námi prodaných produktech, které vlastníte, například sériové číslo nebo datum nákupu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které slouží k diagnostice problémů souvisejících s výkonem produktu či služby a shromažďovat informace související s příslušným problémem. Tyto informace využíváme k tomu, abychom vám poskytli zákaznickou a produktovou podporu. Můžeme také vstupovat do vašeho účtu u naší firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., abychom vám mohli poskytnout nezbytnou podporu. V rámci zlepšování zákaznických služeb můžeme v souladu s platnými zákony nahrávat a analyzovat vaši komunikaci se zástupci zákaznické podpory a také analyzovat zpětnou vazbu, kterou získáváme prostřednictvím dobrovolných zákaznických průzkumů.

Vaše osobní údaje můžeme využívat ke komunikaci s vámi, například při jednáních ohledně vašeho účtu nebo realizovaných transakcích, při poskytování důležitých informací ohledně vašich produktů či aplikací, při zasílání oznámení v případě významnějších změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a v souladu s platnými zákony a možnostmi uvedenými v části Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence také při zasílání informací o produktech či službách VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

1.5 Ostatní případy nakládání s osobními údaji ve společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. může osobní údaje využívat pro účely interních statistik a k marketingovým či provozním účelům, například při vytváření přehledů prodejů nebo při sledování a analýze demografických údajů, uživatelských zájmů, tendencí v nakupování a dalších trendů u svých zákazníků.

2. Společnosti, s nimiž společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. může vaše osobní údaje sdílet

2.1 Služba Ověřeno zákazníci společnosti Heureka Shopping s.r.o. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem nebo vyjádřit nesouhlas při dokončení objednávky. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Každý přenos osobních údajů ze společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku do společnosti Heureka Shopping s.r.o. probíhá v souladu s modelovými smluvními ujednáními schválenými Evropskou komisí.

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. je povinna dodržovat zásady ochrany soukromí uvedené v tomto prohlášení.

2.2 Poskytovatelé služeb sociálních sítí

Čas od času poskytujeme e-mailové adresy vybraných zákazníků společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., kteří souhlasili ze zasíláním marketingových materiálů ohledně produktů a služeb společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., poskytovatelům služeb sociálních sítí, aby pro nás v těchto sítích zobrazovali reklamy uživatelům, kteří mají určité společné charakteristiky (například demografické údaje nebo zájmy) s vybranými zákazníky společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.

Pokud požádáte o zaslání e-mailu s upozorněním, že je určitý produkt či služba firmy VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. v prodeji, použijeme tuto adresu k zaslání příslušného oznámení, ale můžeme ji také předat poskytovateli služeb sociální sítě, který pro nás zobrazuje reklamy na daný produkt či aplikaci ve své síti.

2.3 Poskytovatelé služeb

Využíváme služby nezávislých poskytovatelů, kteří pro nás zajišťují určité činnosti, například realizaci vašeho nákupu a jeho dodání, zpracování plateb kartou, zasílání e-mailů, zajišťování reklamy, analýzu využívání našeho webu a aplikací, sledování efektivity našich marketingových kampaní nebo realizaci propojení uživatelů se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje sdílíme s těmito poskytovateli služeb třetích stran pouze k tomu, aby pro nás mohli zajistit příslušné služby.

2.4 Protokoly událostí reklam

Pokud budete používat aplikaci VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., která obsahuje reklamy, můžeme shromažďovat například údaje o tom, jaké reklamy jste si zobrazili, jak často jste na reklamy klikli nebo jak často jste provedli jinou akci, například uložení kupónu či vyhledání trasy do místa uvedeného v reklamě. Tato data jsou shromažďována proto, aby vám poskytovatelé inzertních služeb mohli nabízet obsah a reklamy, které by vás mohly zaujmout.

2.5 Jiná odhalení a zveřejnění

Vaše osobní údaje můžeme sdělit jiným osobám, pokud k tomu máme váš souhlas v souladu s platnými zákony.

V souladu s platnými zákony ve vaší jurisdikci můžeme vaše osobní údaje sdělit dalším osobám také v případě, pokud se domníváme, že to je nezbytné či vhodné:

a) dle platných zákonů a nařízení, včetně zákonů a nařízení platných mimo zemi vašeho trvalého pobytu;

b) abychom vyhověli požadavkům právního procesu;

c) abychom mohli reagovat na požadavky úřadů a představitelů ochránců zákona, včetně úřadů a představitelů ochránců zákona mimo zemi vašeho trvalého pobytu;

d) abychom pomohli a podpořili šetření krádeže týkající se produktů či majetku společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.;

e) za účelem prosazení jakékoli z našich podmínek či zásad;

f) za účelem ochrany našich operací nebo operací prováděných jakoukoli naší přidruženou společností nebo pobočkou;

g) za účelem ochrany práv, ochrany osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., jejích přidružených společností nebo poboček, vaší osoby nebo jiných osob či stran;

h) za účelem využití dostupných opravných prostředků nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.

Informace můžeme také předávat přidružené společnosti, pobočce či třetí straně v případě jakékoli reorganizace, sloučení, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo provedení jiného uspořádání části nebo celého podniku, majetku či podílů společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., zejména v souvislosti s bankrotem nebo podobným postupem.

3. Možnosti sdílení vašich osobních údajů a udělení pokynů společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. ohledně sdílení vašich osobních údajů

3.1 Nástěnky, diskuzní fóra

Některé weby a aplikace VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. nabízejí nástěnky, diskuzní fóra, chaty, blogy a podobné nástroje, které můžete využít ke zveřejňování informací, zpráv a materiálů. Upozorňujeme, že jakékoli informace, které na webových stránkách prostřednictvím takových služeb zveřejníte, se stávají veřejnými informacemi a mohou být přístupné návštěvníkům webových stránek a široké veřejnosti. Při rozhodování se o zveřejnění osobních údajů či jiných informací na našich webech či aplikacích doporučujeme jednat velmi obezřetně a uvážlivě.

3.2 Propagační akce

Pokud se budete účastnit losování, soutěží či podobných propagačních akcí, můžeme využívat informace, které v rámci těchto propagačních akcí poskytnete. Budou-li podmínky dané propagační akce týkající se zacházení s osobními údaji v rozporu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, platí podmínky propagační akce.

4. Soubory cookie a další technologie

Ve spolupráci s poskytovateli analytických služeb třetích stran shromažďujeme při každé návštěvě našeho webu určité informace, které nám pomáhají zjistit, jak vy a ostatní návštěvníci webu VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. používáte, a získat souhrnné statistiky ohledně využití webu a rychlosti odezvy. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, demografické údaje, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na svých webových stránkách či ve svých e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí webu. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud si nepřejete, aby se informace pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. Navíc pokud bydlíte v zemi, jejíž zákony vyžadují získání vašeho souhlasu k používání souborů cookie na našich stránkách, budete mít možnost upravit své nastavení souborů cookie na stránkách s výjimkou určitých souborů cookie, které jsou nezbytné k funkčnosti hlavní stránky, a proto nemůžete zvolit jejich zakázání.

V určitých případech, kdy používáme aplikaci Adobe Flash Player k poskytování speciálního obsahu, jako například videí či videoklipů, využíváme lokálně uložených objektů, takzvaných souborů Flash cookie. Aplikace Flash používá tyto technologie, aby si zapamatovala nastavení, preference a používání podobně jako soubory cookie prohlížeče, ale soubory Flash cookie nejsou řízeny vaším webovým prohlížečem. Informace o tom, jak spravovat nastavení ukládání a soukromí u souborů Flash cookie, naleznete zde.

Sledujeme a shromažďujeme data uživatelů ohledně využívání webů společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. Mezi tyto analytické informace patří datum a čas, nastavení jazyka, chování uživatele (například používané funkce, četnost používání). Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. tato data využívá ke zlepšení kvality a fungování webů, při vývoji a marketingu produktů a funkcí, které budou vám i dalším uživatelům nejlépe vyhovovat, a k rychlému odhalování a opravám případných problémů s využitím.

Zde uvádíme příklad nezávislých poskytovatelů analytických a podobných služeb, které v současné době využíváme:

4. 1 Analytické služby:

Google: Ke sledování statistik využití webu a demografických údajů, zájmů a chování uživatelů na našem webu využíváme nástroj Google Analytics. V některých mobilních aplikacích využíváme také službu Firebase společnosti Google, která nám pomáhá sledovat efektivitu marketingových kampaní a reklam. Používáme také nástroj Google Search Console, který nám umožňuje zjistit, jakým způsobem se návštěvníci na naše stránky dostávají, a pomáhá nám s optimalizací našeho vyhledávacího nástroje. Podrobnější informace o tom, jak tyto analytické informace můžeme využívat a jak můžete jejich používání regulovat, naleznete zde.

Sociální sítě: Nezávislé sociální sítě, které poskytují interaktivní moduly plug-in nebo funkce sociální sítě (například propojení s účtem služby Facebook nebo Google a vyhledání přátel nebo označení stránky jako To se mi líbí) na webu společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., mohou používat soubory cookie a další prvky (například web beacony) k získávání údajů o vašem využití webu či aplikací. Využívání těchto údajů třetí stranou se řídí zásadami ochrany soukromí, které jsou k dispozici na webu příslušné sociální sítě. Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně prostudovali. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookie a další sledovací prvky ke svým vlastním účelům a propojit informace o vašem využívání našeho webu s osobními údaji, které o vás mají. Ze sociálních sítí také můžeme získat analytické údaje, které nám pomohou měřit efektivitu našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (například počty zobrazení a kliknutí).

5. Odkazy, aplikace třetích stran a zásady ochrany soukromí třetích stran

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace naleznete https://www.volf-concorde.cz.

5.1 Zabezpečení

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. přijímá přiměřená bezpečnostní opatření, která jí pomáhají chránit svěřené osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem a neoprávněným zveřejněním či úpravou. Podrobnější informace o opatřeních společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. v oblasti zabezpečení dat naleznete https://www.volf-concorde.cz, kde také můžete nahlásit případné bezpečnostní riziko nebo incident.

5.2 Vaše možnosti týkající se marketingové korespondence

Naše společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. může vaše osobní údaje využívat k zasílání marketingové korespondence (například e-mailů) související s produkty, a to v souladu s nastaveními souhlasu předvoleb e-mailu v zákaznické administraci. Nesdílíme osobní údaje se třetími stranami za účelem zasílání marketingových materiálů těchto třetích stran.

Pokud si nepřejete, aby vám společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. marketingové materiály zasílala, upravte si předvolby e-mailu v zákaznické administraci nebo v marketingovém e-mailu od společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. klikněte na odkaz pro odhlášení odběru.

5.3 Zásady týkající se dětí

Naše weby nejsou určeny dětem do 16 let. Žádáme osoby mladší 16 let, aby své osobní údaje u společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. prostřednictvím našich webů nezasílaly. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že web společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese info@volf-concorde.cz.

5.4 Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Čas od času se může stát, že dojde ke změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, neboť průběžně přidáváme nové produkty a služby, zlepšujeme stávající nabídky a mění se i technologie a příslušné zákony. Údaje o tom, kdy bylo toto Prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy změněno, získáte v popisku „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky. Veškeré změny nabývají účinnosti v okamžiku zveřejnění přepracovaného Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich příslušných webových stránkách. Upozorníme vás v případě, že budou takové změny věcné, a pokud to budou vyžadovat platné zákony, požádáme o váš souhlas. V souladu s platnými zákony vám bude upozornění zasláno e-mailem nebo bude zveřejněno ve formě oznámení změn na příslušném webu, produktech či aplikacích.

5.5 Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který byly získány, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kromě případů, kdy zákon stanoví delší dobu uchovávání).

6. Možnosti kontroly, úpravy, aktualizace a odstranění vašich osobních údajů

Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. podniká přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou přesné, úplné a aktuální. Můžete si vyžádat přístup ke svým osobním údajům a požádat o to, aby byly chybné nebo nesprávné údaje aktualizovány. Také můžete požádat o smazání vašich osobních údajů i účtu u společnosti VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o. Společnost VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o.n bude na vaši žádost reagovat co nejrychleji v souladu s platnými zákony. Z důvodu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili k zaslání svého požadavku, a v určitých případech musíme před provedením vašeho požadavku ověřit vaši identitu. Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které porušují soukromí ostatních, jsou velmi nepraktické nebo by od nás vyžadovaly provedení činnosti, kterou platné zákony nepovolují. Mimo to se může stát, že platné zákony vyžadují, abychom určité osobní údaje uchovávali delší dobu za účelem archivace, například záznamy týkající se nákupů kvůli záruce a účetnictví.

Žádosti o přístup, opravu či odstranění můžete podávat následovně:

E-mailem: info@volf-concorde.cz

Poštou: VOLF kancelářské potřeby spol. s r.o., Dubenská 512/1, 370 05 České Budějovice, Česká republika